Beata Tomczyk

Oferta

Rzetelnie prowadzone księgi rachunkowe, podatkowa książka przychodów i rozchodów lub ewidencja ryczałtu to nieodzowny element funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa.

Skupiamy się na poprawności ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych, co pozwala na prawidłową analizę firmy oraz zapewnienia bezpieczeństwa podatkowego klientów.

W zakresie Ksiąg Rachunkowych specjalizujemy się także w obsłudze spółek prawa handlowego, w tym grup kapitałowych, dla których przygotowujemy skonsolidowane sprawozdania finansowe. 

W tym zakresie proponujemy:

 • opracowanie zakładowego planu kont,
 • opracowywanie polityki rachunkowości,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • obsługę kadrowo-płacową,
 • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT);
 • sporządzanie sprawozdań rocznych,
 • sporządzanie sprawozdań do urzędu statystycznego

W zakresie podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów proponujemy prowadzenie i przechowywanie przez Biuro następującej dokumentacji podatkowej:

 •  podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • ewidencji dla celów podatku od towarów i usług,
 • ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • ewidencji wyposażenia,
 • dokonywania rozliczeń podatku VAT w ramach prowadzonej przez Podatnika działalności gospodarczej.
 • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT)

W zakresie ryczałtu Ewidencjonowanego proponujemy prowadzenie i przechowywanie przez Biuro Rachunkowe następującej dokumentacji podatkowej:

 •  ewidencji ryczałtu,
 • ewidencji dla celów podatku od towarów i usług,
 • wykazu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • dokonywania rozliczeń podatku VAT w ramach prowadzonej przez Podatnika działalności gospodarczej.

W ramach usługi kadrowej:

 • prowadzimy pełną dokumentację kadrową wraz z aktami osobowymi,
 • sporządzamy listy płac,
 • sporządzamy oraz dostarczamy do ZUS oraz Urzędu Skarbowego obowiązkowe deklaracje i rozliczenia,
 • sporządzamy dokumenty i rozliczenia przeznaczone dla pracowników,
 • informujemy o zmianach przepisów z zakresu obsługi kadrowej.

Ponadto:

 • wyprowadzanie zaległości podatkowych
 • pomoc w założeniu działalności gospodarczej
 • pomoc w pozyskaniu funduszy unijnych
 • przygotowanie wniosków na dotacje z Urzędu Pracy dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

Zakres naszych usług jesteśmy w stanie każdorazowo modyfikować w zależności od Państwa potrzeb.