Beata Tomczyk

Pity 2018

Zeznanie roczne PIT mają obowiązek złożyć wszyscy podatnicy, którzy osiągnęli jakiekolwiek przychody w roku podatkowym również podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mają obowiązek złożyć PIT wówczas, gdy nie uzyskali żadnych przychodów ani dochodów, ale przez cały rok mieli zawieszoną działalność gospodarczą. Nasze biuro rachunkowe przejmie Państwa obowiązki związane z rozliczeniem rocznym. Państwa zadaniem będzie: podanie nam w e-mail-u wszystkich danych do zeznania skanując PIT-y oraz dokumenty stanowiące podstawę ulg i odliczeń podatkowych, wysłanie wszystkich otrzymanych PIT-ów oraz posiadanych faktury i innych dokumentów do odliczeń w zeznaniu – listem poleconym (najlepiej priorytetowym) na adres naszego biura. Osoby z Dąbrowy Górniczej lub okolic mogą nam osobiście dostarczyć swoje dokumenty w godzinach pracy biura. Sporządzone zeznanie wraz z otrzymanymi dokumentami, odeślemy w ciągu 2-3 dni roboczych na podany adres (lub będzie czekało do odbioru w siedzibie biura). lub podpisanie w siedzibie biura upoważnienia (UPL-1) do elektronicznego składania przez nasze biuro deklaracji podatkowej. Biuro sporządzi (dokumenty potrzebne do prawidłowego sporządzenia deklaracji- takie same jak w punkcie 1 i 2) i prześle deklarację drogą elektroniczną do właściwego Urzędu Skarbowego a potwierdzenie złożenia zeznania będzie przesłane drogą mailową, listowną lub będzie można odebrać osobiście w siedzibie naszego biura. Koszt sporządzenia PIT uzależniony jest od stopnia jego skomplikowania i liczby dokumentów będących podstawą jego wypełnienia. W celu uzyskania szczegółowych informacji o cenie usługi prosimy złożyć zapytanie za pomocą formularza na stronie internetowej lub telefonicznie.